Търсене в сайта
Форма за вход
 1.  
 2. забравена парола? • Докладва събитията към IPR512 GPRS/IP мониторинг приемник или IPRS-7 IP/GPRS Софтуерен IP/GPRS приемник
 • Докладва чрез текстови съобщения (до 16 мобилни номера)
 • Следене на комуникацията с контролния панел
 • Потребителя може да включва и изключва охраната чрез кратко текстово съобщение (SMS) изпратено до PCS250 G
 • Дистанционна връзка през GPRS със софтуери WinLoad, BabyWare и NEware
 • Възможност за изнасяне на антената до 18 метра от модула, чрез антенните удължители, за подобряване на силата на сигнала
 • EN 50136 ATS 5 Class II

Подобни продукти

 • CVT485 Plug-In RS485 конвертор  
 • IPR512 GPRS / IP мониторинг приемник  
 • IPRS-7 Софтуерен IP/GPRS приемник  
 • IP150+ NEW Интернет комуникационен модул за алармени системи Paradox