PMD75

Цифров двойно-оптичен PIR за строга охрана

PMD75

Наличен

Цифров двойно-оптичен PIR за строга охрана

• Патентовано цифрово засичане на движение
• Двойна оптика (2 двойни срещуположни сензора)
• Защита от движение на животни до 40 кг
• Цифрово двойно срещуположно засичане
• Digital SHIELD алгоритъм с настройка на чувствителността
• Обработка с единичен или двоен праг
• Обхват 11м х 11м с 90 градуса ъгъл на наблюдение
• Обхват в типична жилищна обстановка: – 35м с MG6160 / MG6130, MG6060 / MG6030 – 70м с MG5000 / MG5050 /RTX3
• Патентовано автоматично обработване на импулсните сигнали
• Автоматична температурна компенсация
• Софтуер в реално време (светодиодът за аларма продължава да свети когато датчика е в енергоспестяващ режим без да засяга живота на батерията)
• 3-минутен енергоспестяващ режим след 2 задействания в рамките на 5 минути
• Налични на 433MHz или 868MHz
• Светодиоди за изтощена батерия и засичане на движение
• Ключ за защита от външна намеса