Общи характеристики на цифрови датчици за движение Paradox

Общи характеристики на цифрови датчици за движение Paradox

Очаква доставка

  • Софтуер с алгоритъм Digital SHIELD с настройваема чувствителност
  • Обработка с единичен или двоен праг†
  • Автоматична температурна компенсация и радиочестотни смущения†‡
  • Реле със сух контакт за съвместимост с конвенционални алармени системи
  • Патентована* цифрова детекция на движение
  • Патентовано автоматично обработване на импулсните сигнали
  • Метален екран за максимална защита срещу електромагнитни смущения
  • Ключ за защита от външна намеса
  • Патента не се прилага за DG467

† Без DG466
‡ Без DG467