Axessor

Управление по време на достъпа до вашите сейфове и АТМ-и чрез електронните ключалки

Axessor

Очаква доставка

Управление по време на достъпа до вашите сейфове и АТМ-и чрез електронните ключалки

  • Управление по време е най-интелигентния начин за управление на достъпа до вашите сейфове чрез електронните ключалки на KABA. Много от  банкови институции са обвързани със статични методи и процедури за управление на сейфове, които водят след себе си големи разходи и почти нулева гъвкавост – за всяка промяна на код трябва да се извика оторизиран сервизен персонал от фирмата доставчик.
  • Системите Axessor® осигуряват достъпна, програмируема и лесно управляема чрез мрежов интерфейс система за управление на сейфовете в цялата клонова мрежа на една банкова институция.
  • Axessor може в реално време  дали следите статуса на Вашите сейфове – заключен/ отключен, кой последно е имал достъп до тях, дистанционно да ги заключите, ако са забравени отключени и др. функции
  • Настройките на електронните брави се променят само от оторизиран персонал на централно ниво със специализиран софтуер, кодове за достъп се съхраняват на специален донгъл, комуникацията е криптирана с 256-битово код.
  • Модулен дизайн позволяващ интеграцията и разширението на мрежата от електронни ключалки, когато е удобно на клиента.
    Максимална защита от въздействия и електромагнитни смущения
  • Устройството за въвеждане и ключалката са свързани чрез кабел, което позволява неограничен брой позиции за монтаж на заключващия механизъм независимо от положението на устройството за въвеждане от външната страна и неговата позиция не може да бъде определена от външната страна на сейфа.