PR602LCD-I

Контролер за достъп и T&A терминал с вграден EM 125kHz безконтактен четец

PR602LCD-I

Очаква доставка

Контролер за достъп и T&A терминал с вграден EM 125kHz безконтактен четец

  • Усторйството е снабдено с 4-редов LCD дисплей 4 програмируеми функционални бутона
  • Вариант за вътрешен монтаж
  • с окабеляване на куплунг.