AD18 (15)

Ръчен металдетектор

AD18 (15)

Очаква доставка

Ръчен металдетектор

  • Изключително висока чувствителност
  • Подходящ за затвори и наказателни институции
  • Възможност да открива мноко тънки метални предмети (бръснарски ножчета и подобни), погълнати или скрити в телесните кухини
  • Дву-позиционен бутон Нормален/Супер чувствителен режими на работа
  • Звукова (Piezo) и светлинна (LED) сигнализация;