Z728

Ценерова бариера. Захранва се дирекно от конвенционалната зона. Приложение: ограничаване на напрежението и тока в случай на авария да не достигне взривоопасните зони.Z728 може да се ползва с пламъчните детектори IFD-E(I.S)./ стар модел: 7728+/

Z728

Ограничена наличност

Ценерова бариера. Захранва се дирекно от конвенционалната зона. Приложение: ограничаване на напрежението и тока в случай на авария да не достигне взривоопасните зони.Z728 може да се ползва с пламъчните детектори IFD-E(I.S)./ стар модел: 7728+/

Ценерова бариера. Захранва се дирекно от конвенционалната зона. Приложение: ограничаване на напрежението и тока в случай на авария да не достигне взривоопасните зони.Z728 може да се ползва с пламъчните детектори IFD-E(I.S)./ стар модел: 7728+/