K91000M10

Бутон HOLD, зелен - задържа изпускането на пожарогасителното вещество

K91000M10

Ограничена наличност

Бутон HOLD, зелен - задържа изпускането на пожарогасителното вещество

Бутон HOLD, зелен - задържа изпускането на пожарогасителното вещество