Търсене в сайта
Форма за вход
 1.  
 2. забравена парола? • Компактен дизайн на GSM комукатора за алармени системи Paradox
 • Докладва събитията към IPR512 GPRS/IP мониторинг приемник или IPRS-7 IP/GPRS Софтуерен IP/GPRS алармен приемник
 • Връзка през GPRS с BabyWare и мобилното приложение  Insite GOLD през Swan сървър
 • Докладва чрез текстови съобщения(до 16 мобилни номера)
 • Следене на комуникацията с контролния панел на алармената система
 • Потребителя може да активира и деактивира алармената система чрез кратко текстово съобщение (SMS) изпратено до PCS250
 • Изпраща предварително записани гласови съобщения до 8 телефонни номера (необходимо е да се добави VDMP3 гласов модул)
 • Лесна инсталация чрез 4 проводна серийна връзка с контролния панел Paradox
 • Възможност за изнасяне на антената до 18 метра от модула, чрез антенните удължители, за подобряване на силата на сигнала
 • 128-bit (MDS) и 256-bit (AES) криптиране (GPRS режим)
 • Рапортува чрез GSM мрежата в CID и SIA формат
 • Съвместим с
  • EVO48 и EVO192 панели след V2.02
  • K641 и K641R клавиатури след V1.51
  • SP серия контролни панели след V3.42 с K32LCD клавиатури V1.22
  • MG серия контролни панели V4.0 или по-нова с 32LCD клавиатури V1.22 или по-нова

Подобни продукти

 • CVT485 Plug-In RS485 конвертор  
 • IPR512 GPRS / IP мониторинг приемник  
 • IPRS-7 Софтуерен IP/GPRS приемник  
 • IP150+ Интернет комуникационен модул за алармени системи Paradox