Търсене в сайта
Форма за вход
 1.  
 2. забравена парола?Служи за приемане и обработка на сигналите само от регистрираните в сървъра модули IPM 10, както и за предаване на алармени сигнали към софтуер наблюдение и визуализация (мониторинг софтуер). Съвместим с мониторинг софтуери POWER LINK, LARS, SAMSON и др.

Сървърът има следните административни функционални възможности:

 • Регистриране на IP модул
 • Информация за регистрираните модули
 • Изтриване на модул
 • Програмиране на модули
 • Активиране на изходите на IP модули

Чрез HTTP сървъра е възможно настройване на работните параметри на сървъра, а така също и управление на IP модулите.

Управление на регистрираните IP модули: През web browser е необходимо да се отвори HTTP сървъра за управление на модулите. Сървърът извежда списък на регистрираните модули. Номерът на модула (ID номер) е хипер-връзка към страница съдържаща информация за него, която включва:

 • HexId – идентификационен номер на модула в шестнадесетичен формат
 • IP – текущ IP адрес и порт на модула
 • Serial number – фабричен номер на модула
 • Duplication history size - брой дублирани пакети от модула
 • Last CLK timestamp – текущо време на модула
 • Last CLK delta – делта на времето между сървъра и модула
 • Радио-бутони за управление на цифровите изходи на модула
 • За достъп до сървъра е необходимо да се зададе потребителско име и парола.
 • Криптиране: Изпълнението на функционалността по кодиране на сигналите се базира на стандарта AES, с използване на предоставения от Java SDK Crypto API.
 • Сървърът е изцяло изпълнен на Java, с изключение на драйвера за серийния порт, който представлява споделена библиотека (DYL, SO, DLL), която има портове за Mac OS X, Linux, Windows.
 • С тази конфигурация сървърът успешно функционира върху споменатите операционни системи.
 • Преди да започне инсталацията на сървъра е необходимо се инсталира Microsoft .net Framework 4.0.
 •  

Подобни продукти

 • MAT™ VHF Aлармен предавател  
 • ATS100 Алармен трансмитер  
 • TM-12VHF VHF Алармен трансмитер  
 • TM-06UHF UHF Алармен трансмитер