Търсене в сайта
Форма за вход
 1.  
 2. забравена парола? • MDA2Y е микропроцесорно адресируемо устройство (с изолатор на късо съединение) за пожароизвестителни централи Cofem, което се свързва и захранва от адресния кръг.
 • Два независимо активиращи се релейни изхода (изпълнява две функции), не само по типа приложение, но и по време за активиране и комбинация от сензори, които ги активират.
 • Изисква допълнително 30V захранване за управляваните от релетата устройства. Следи наличието на напрежение на спомагателната 30V линия и в изхода на наблюдаваните релета.
 • Мониторинг на двете външни линии чрез 33 kΩ съпротивления за отворена или прекъсната линия.
 • Защитен с 0,9 A предпазител за модула и 0,5 A за всеки наблюдаван изход
 • LED индикатори за статус на модула: Премигващ червен LED индикатор за комуникацията с пожароизвестителния контролен панел Cofem; Светването на зелен LED индикатор обозначава задействието на реле
 • Доставя се в пластмасова кутия
 • Сертифициран пo EN 54-18 и в съответствие с Европейският регламент за строителни продукти N°305/2011
 • IP30
 • Размери: 140,5x73x48mm
 • Захранващо напрежение: 24 - 35V с поляритет
 •  

Подобни продукти

 • ACD-EN адресируем комбиниран пожароизвестителен детектор за дим, топлина и CO  
 • ALN-EN Аналогово-aдресируем димен оптичен детектор  
 • ALN-EN(WHT) Аналогово-aдресируем димен оптичен детектор  
 • ACC-EN Комбиниран аналогово-адресируем пожароизвестителен детектор