Търсене в сайта
Форма за вход
  1.  
  2. забравена парола?Микропроцесорно адресируемо устройство (с вграден изолатор на късо съединение) свързан на адресния кръг.

MSTAY се използва за мониторинг на статуса на други системи за детекция – напр. свързан детектор за ниво на течност при спринклерни инсталации, асансьори, пожарни врати.

Два входа за следене на състоянието (отворено/ затворено) на устройство свързано в серия с 10 kΩ резистор към сух контакт на модула. В състояние на покой контакта трябва да е отворен, при аномалия - затворен. Първият контакт (IN1) затвореното състояние се разпознава от пожароизвестителния контролен панел Cofem като Аларма, а затворено състояние на вторият контакт (IN2) като FAULT, което ви позволява да следите тези две състояния на свързано устройство към модула.

В състояние на покой MSTAY следи състоянието на линията чрез 33 kΩ резистор.

Статус LED индикира състоянието на модула – премигващ в червено за активна комуникация с пожароизвестителния контролен панел Cofem, постоянно светещ – алармено състояние. Светването на зеления LED индикира активиране на един или двата входа на модула.

Адресируемият пожароизвестителен модул MSTAY разполага с изход за изнесен индикатор, който индикира алармения статус на устройството. Този елемент се захранва от връзката с адресния кръг.

  • Доставя се в пластмасова кутия
  • Сертифициран пo EN 54-18 и в съответствие с Европейският регламент за строителни продукти N°305/2011
  •  

Подобни продукти

  • ACD-EN адресируем комбиниран пожароизвестителен детектор за дим, топлина и CO  
  • ALN-EN Аналогово-aдресируем димен оптичен детектор  
  • ALN-EN(WHT) Аналогово-aдресируем димен оптичен детектор  
  • ACC-EN Комбиниран аналогово-адресируем пожароизвестителен детектор