Pretraga sajta
formular za ulazak
  1.  
  2. zaboravljena šifra?Sabre II je visokokvalitetan sistem za perimetrijsku zaštitu poslednje generacije.
Sistem je u stanju da otkrije pokušaje narušivanja perimetra, preko osetljivog
optičkog kabla. Kabl je osetljiv na vibracije, savijanje i smicanje.
Kontroler „Sabre II” je konstruisan tako, da se koristi u sledećim primenama:
• SabreFonic: Sistem za zaštitu ograda ustanova, preko specijalnog optičkog senzorskog kabla.
• SabreLine: Sistem za zaštitu perimetra polaganjem u zemlju specijalnog optičkog senzorskog kabla
Smetnje duž optičkog kabla se ulivaju u mikrokontroler digitalane
obrade signala. Kada smetnje dostignu unapred zadata
podešavanja, generiše se alarm. Automatski sistem za kompenzaciju osiguravaju bezprekoran
rad, maksimalnu detekciju i minimalni broj lažnih alarma istema pri različitim
klimatskim uslovima okoline.
Sabre II omogućava brzu i laku montažu. Podešavanje kontrolerа se može obaviti
lokalno, posrestvom ugrađenog displeja i tastera ili udaljeno
posredstvom serijskog porta za komunikaciju i za to je neophodan softver za konfigurisanje.
Podešavanja kroz softver mogu da budu i na licu mesta,
posredstvom ulaza za direktnu vezu između kontrolerа i serijskog porta.
Sabre II je posebno efikasan i pogodan za integraciju sa ostalim sistemima. Na kontrolnoj tabli
ima ugrađene ulaze i izlaze za povezivanje dodatnih uređaja.
Sabre II osigurava zaštitu ograda, zidova, krovova i sakrivenih objekata ispod zemljine površine.
Automatska kompenzacija klimatskih efekata minimizuje mogućnostа lažnih alarma.
Na siPredstavlja ekonomičnu i zgodnu zaštitu perimetar do 2000m dužine.stem ne utiču munje i elektromagnetne smetnje.
Laka montaža i podešavanje.
Radni parametri mogu da budu udaljeno podešeni, posrestvom softvera za konfigurisanje.
Kompletna obrada podataka, kada se koristi sa Softverom STARWATCH. Ugrađen audio modul.

Tehničke karakteristike:
• Napajanje: 11.0 – 14.0V DC 300mA.
• Dodatni izlazi: dva otvorena kolektorа sa maksimalnom snagom od 100mA 24V DC
• Serijski komunikacioni portovi: › Jedan izolovan RS232 / RS485 serijski port za slanje alarma udaljenog, podešavanja ili dijagnostiku sistema. › Jedan ne izolovan RS232 serijski port za lokalna podešavanja.
• Alarmni relejni izlaz: do 1A @ 12V DC.
• Klimatska karakteristika › Operativan temperaturni opseg: -10°C to + 70°C › Operativna vlažnost: do 95% pri +40°C › Temperaturni opseg: -40°C do +70°C.
• Elektromagnetna kompatabilnost (EMC) › Sabre II odgovara zahtevima EN55022: 1998, EN50082-1: 1998 i direktiva niskog napona 93/68/EEC

  •  

Isti proizvodi

  • Peridect Podzemni NEW Perimetrijski bezbednosni sistem sa podzemnim detektorima  
  • Sabre Line Senzorski kabl osetljiv na pritisak