Pretraga sajta
formular za ulazak
  1.  
  2. zaboravljena šifra?• Velikog formata PROTECTOR NET su barijere u obliku stana mreže, sastavljene od ravnih segmenata PROTECTOR kalema.

• Kosi položaj svakog segmenta formi romba u obliku otvora 150 × 225 mm.

• Sve raskrsnice prikladno smeštenih segmenata su čvrsto inovatno tačkasto zavareni.

• Inovativni metod ne prekida pocinkovani sloji kombinovanog elementa.

• Maksimalne dimenzije preseka elementa su: do 6000 mm u širini i do 4000 mm u visini.

  •  

Isti proizvodi

  • Protector Coil Rolne bodljikave žice sa sečivnim elementima