Pretraga sajta
formular za ulazak
  1.  
  2. zaboravljena šifra?• VEB-pristup samostalnom kontroleru za bilateralna vrata
• Standardna konfiguracija sa kutijom i napajanjem od 220V
• Sposobnost da se uključi 26 bit Viegand čitač 12 V.
• Memorijska kartica za 3000 korisnika.
• Korisnik grupe 100.
DRAM za poslednjih 2000 događaja, zapisi se brišu kod nestanka struje.
• Komunikacija TCP / IP, ugrađenog Veb servera bez potrebe za instalaciju softvera.
• Menadžment i komunikacije direktno preko Interneta i mobilnih telefona, standardni Veb čitač.
• Moguće je uvesti i brisanje kartica preko Veb interfejsa i daljinsko otključavanje vrata.
• Održavanje, uvođenje i brisanje korisnika radi se sa Master karticom ..

  •  

Isti proizvodi

  • KC PROX WLC Bezkontaktni čitač za kontrolu pristupa sa šifratorom  
  • DTRR0434R DIGITAG Long-range čitač sa samostalnim kontrolerom  
  • DG PROX Samostalni čitač za jedna vrata  
  • W2 NEW Vremensko-nezavisni čitač za kontrolu pristupa (standard IP68)