EXT

Antenski dodaci

EXT

Isporuka na čekanju

Antenski dodaci

Antena za pojačanje signala mobilnog operatera u GSM / GPRS mreži ako je konstrukcija zgrade takva
da je vidljivo slabljenje signala ili je slaba pokrivenost. Dodavanjem antene pojačava se signal u GSM/GPRS mreži i povećava se bezbednost objekta.
• Kompatabilni sa komunikatorima serije PCS GSM/GPRS
• Antenski dodaci su dostupni sa držačima koji su uključeni u komplet
Predlažu se sledeće izmene:
› EXT2: 2m (6ft) Koaksijalni kabl RG174
› EXT4: 4m (12ft) Koaksijalni kabl RG174
› EXT7: 7m (24ft) Koaksijalni kabl RG58
› EXT15: 14.5m (48ft) Koaksijalni kabl RG58
› EXT18: 18m (60ft) Koaksijalni kabl RG58