IPR512

GPRS/IP monitoring prijemnik

IPR512

Isporuka na čekanju

GPRS/IP monitoring prijemnik

• Monitoring do 1024 Paradox GPRS/IP Modula
Brzi nadzor do 1024 alarmnih centrala Paradox kroz PCS GSM/GPRS komunikacioni modul ili IP100/IP150 Internet modul. Svaki komunikacioni modul može da izveštava svaku grupu korisnika sa jedinstvenim brojem naloga.
• Praćenje svih linija komunikacije
• Monitor dostupnosti komunikacionih modula
Za svaki prijemnik mogu da budu konfigurisana do 32 profilа sigurnosti sa programabilnim vremenom inicijalizacije komunikacija sa komunikacionim modulima i nadzorno vreme prijemnikа. Ако prijemnik
ne dobije odgovor u zadato vreme za inicijalizaciju komunikacije od modulа, čeka da istekne nadzorno vreme i onda automatski obaveštava o gubitku modula Softver monitoringa i nadzornu stanicu.
• Direktna komunikacija
Svi događaji se šalju direktno od komunikacionih modula PCS200/PCS250/PCS250G/IP100/IP150 do prijemnika bez prolaska kroz servere ili mrežne operativne centre.
• Nezavistan od Internet Provajdera:
2 nezavisna mrežna portа (WAN1 i WAN2) primaju događaje kroz 2 različita internet provajdera
• 2 Serijska portа
COM1 se vezuje direktno u Automatski Softver kroz emulaciju sa Radionics 6500 protokolom. COM2 se vezuje na printer ili PC kroz RS232 serijski port na komunikacioni Softver za pregled i štampu
događaja u tekstualnom formatu.
• Integrisana web stranica za upravljanje sistemom
Omogućava pregled, menjanje i brisanje PCS/IP modula, menjanje profila sigurnosti, podešavanje prijemnikа i dr.
• Kreira rezerne kopije podataka na eksternu memoriju
Prijemnik ima slot za memorijsku karticu za čuvanje backup podatake i oporavak od nje.To omogućava brzu i laku zamenu prijemnikа pri otkazivanju rada prijemnikа. Radi sa SD, SD/HC ili MMC formatima memorijskih kartica.
• Unapredjenje softvera
• Podrška za CID i SIA formate za izveštaje
• 256-bitno AES kriptovanje
• 2-linijski, 40-simbolni LCD sa 6-tastera interfejsom za pregled događaja, backup podataka na/sa memorijske kartice, podešavanje IP adrese, mrežne maske i ostalih parametara – Može da se montira u 19” РRACK (1U) ili da bude instaliran na stolu
• Relejni izlaz (aktivira se pri izvesnom događaju)
• Relejni ulaz (kada se aktivira šalje odrejeni izveštaj)
• Automatska sinhronizacija na datum i časove preko Network Time Protocol (NTP)
• Nizak šum i potrošnja pri radu (manje od 10W)