PCS250

GPRS/GSM komunikacijski modul

PCS250

Isporuka na čekanju

GPRS/GSM komunikacijski modul

• Kompaktan i ugladjen dizajn
• Hitno obaveštavanje o prestanku nadgledanja centrale
• Izveštavanje o događajima IPR512 GPRS / IP prijemnik za praćenje 7 IP / GPRS Softver IP / GPRS prijemnik
• Jednostavno naoružavanje/razoružavanje sistema putem SMS-a
• Izveštavanja o alarmima tekstualnom porukom na najviše 16 brojeva u mobilnoj mreži
• Praćenje i komunikacija sa kontrolnog panela
• Uključivanje/isključivanje modula kroz kratke tekstualne poruke (SMS) upućene PCS250
• Izveštava o alarmima slanjem unapred snimljene govorne poruke na najviše 8 telefonskih brojeva u GSM režimu (CID) preko opcionog Paradox-ovog glasovnog modula (VDMP3)
• Jednostavna instalacija preko 4-žilnog serijskog konektora
• Opciona instalacija štap antene na udaljenosti do 18 m od PCS250 modula uz dodatno kablovsko prišerenje, zavisno od lokalne snage signala
• U GPRS režimu poruke se štite pomoću 128-bitne (MDS) i 256-bitne (AES) enkripcije
• Povećava udaljenost izmedju centrale i PCS250 modula putem RS485 linka (samou u GSM režimu preko e-bus-a), za ostvarivanje ove funkcije neophodno je priključenje CVT485 modula na centralu
• Izveštavanje o poziciji preko GSM mreže u CID i SIA formatu
• Kompatibilan sa:

– EVO48 i EVO192 panelima V2.02

– K641 i K641R tastaturama V1.51 ili novije serije

– SP serijom kontrolnih panela V3.42 i V1.22 K32LCD tastature

– E55 panelima V3.0

– E65 panelima v2.1 MG serijom kontrolnih panela v4.0 ili novije serije,

- 32LCD tastaturom V1.22 ili novije serije