OP 3 Skyline

Motor za krilne kapije dužine do 3 metra

OP 3 Skyline

Isporuka na čekanju

Motor za krilne kapije dužine do 3 metra

Motor za krilne kapije dužine do 3 metra - OP 3 Skyline

 

-Motor za krilne kapije dužine do 3 metra / 250 kg po krilu - 230V
-Mehaničko zaustavljanje
-U kompletu sa motorom isporučuju se lampa, dve daljinske komande i par foto ćelija.