DG PROX

Samostalni čitač za jedna vrata

DG PROX

Isporuka na čekanju

Samostalni čitač za jedna vrata

• 500 programiranih beskontaktnih kartica i 500 programiranih korisničkih kodova
• 24 -časovna zaštita (ploča)
• 1 relejni izlaz za vrata / 3 pojačavača N/O&N/C
• 1 alarmni relej izlaza / 3. Pojačavača N/O&N/C
• 12- cifrena tastatura na dugmad
• 5 – Programiranih master kodova
• Audio i LED indikacija
• Status vrata
• Napajanje: 12 AC / DC
• Potrošnja: 250 mA
• 3 opcije za aktivnosti:
• Mape i šifre
• Samo kartica
• Kartica ili šifra