CA-A470-A

Modul za dodavanje dva čitača

CA-A470-A

Isporuka na čekanju

Modul za dodavanje dva čitača

Proširite vaš Centaur sistem sa CA-A470-A. E-Bus tehnologija dozvoljava povezivanje bilo kom modulu za proširenje do 1220m od CT-V900-A. Ovim se smanjuje terensko kabliranje na samo jedan kabl do CT-V900-A. Čitač, šifrator, Magnet za vrata, REX uređaj i izlaz čitača se povezuju lokalno sa CA-A470-A instalacijom modula u blizini vrata.
• Dodaje 2 čitača i/ili 2 šifratora na kontroler CT-v900-A
• 2 izlaza za brave
• 4 zonska ulaza (kontakti za vrata i REX uređaji)
• Dodaje dvoje vrata na CT-V900-A
• Do tri proširenja na 1 kontroler (CA-A470-A modula no CT-V900-A)
• 6 kontaktnih izlaza za čitače – po 2 izlaza za LED diode (Crvena i zelena i 1 za zujalicu)
• Povezivanje preko E-bus na CT-V900-A do 1220m
• Podržava Wiegand, Magnetic Stripe Track II ABA, BCD keypad formate
LED status indikatori