Multi-guard

Sistem za zaštitu robe od krađe sa dve antene koji radi na akustično-magnetnom principu

Multi-guard

Isporuka na čekanju

Sistem za zaštitu robe od krađe sa dve antene koji radi na akustično-magnetnom principu

• Digitalna obrada signala
• Samo-štelujuća elektronika
• IR daljinski upravljač
• Ugrađen plus port za eksterni alarm
• Kompatibilnost sa postojećim 58Khz bedževima-tagovima na tržištu
• Max. odstojanje za detekciju – do 2.8m između dve antene (zavisno od tagova)
• Radna frekvencija – 58Khz
• Trajanje slanja signala : 1.6ms
• Dimenzije po anteni: 1470mm x 440mm