Syncro

Analogno adresabilna centrala sa 2-8 petlji za dojavu požara

Syncro

Isporuka na čekanju

Analogno adresabilna centrala sa 2-8 petlji za dojavu požara

Synchro AS  - Kentec adresabilna centrala

• Varijante sa 2, 4, 6, 8 petlji
• Podržava Hochiki ESP, Apollo, Argus, Listec protokole
• Opciono – zonski LED indikatori za 16, 48 ili 96 zona
• 4 programabilne konvencionalne petlje za sirene
• Programabilni uzlazi i izlazi
LCD ripiteri
• Povezivanje u brežu do 64 cventrale
• Opcija za modem (za udaljenu vezu)
• 16way I/O boards za RS485 bus
• Sistemski softver lak za rukovanje i podešavanje
• Sistem za upravljanje alarmima Syncro GUIDE
• Svi uzlazi i izlazi su posebno programabilni kao posebne adrese
• Mogućnost za dodavanje u svaki panel sa 2 petlje, raširiteljnu ploča za još 2 petlje