FIRElink-100

Aspiracioni detektor sa dve utične cevi

FIRElink-100

Isporuka na čekanju

Aspiracioni detektor sa dve utične cevi

FIRElink-100 - Aspiracioni detektor sa sa dve utične cevi

Javljac sa dva vazdušna otvora za cevi, opremljen da pruži ekstremne osetljivosti u detekciji dima. Uređaj ima automatsko podešavanje. Dizajniran tako da može biti instaliran u docking stanice, kompatibilan sa svim utičnim cevima i kablovima , što omogućava instalaciju prijavljenih pre puštanja u rad sistema.

• Minijaturni aspirator detektora dima
• Visoka osetljivost da se postigne pouzdan rad i rano otkrivanje dima, garantovano laserskoj tehnologiji
• Dve (ujedinjenja) utične cevi dužine od 100 m (za područja sa uslovnim stacionaranjem vazduha)
• Zaštitu od lažnih alarma izvodi zahvaljujući jedinstvenom sistemu za detekciju prašine.
• RS-485 protokol za rad u LAN i daljinski prenos podataka