FIRElink-25

Aspiracioni detektor sa jednom utičnom cevi

FIRElink-25

Isporuka na čekanju

Aspiracioni detektor sa jednom utičnom cevi

FIRElink-25 - Aspiracioni detektor sa jednom utičnom cevi

 

Uredjaj sa jednim vazdušnim otvorom za cev, opremljen da pruži ekstremne osetljivosti u detekciji dima. Uređaj ima automatsko podešavanje. Dizajniran tako da može biti instaliran u docking stanice, kompatibilan sa svim utičnim cevima i kablovima, što omogućava instalaciju prijavljenih pre puštanja u rad sistema .
• Minijaturni aspirator detektora dima
• Visoka osetljivost da se postigne pouzdan rad i rano otkrivanje dima, garantovano u laserskoj tehnologiji
• cevi utikača su u dužini od 50 m (za područja sa uslovnim stacionaranjem vazduha)
• Zaštitu od lažnih alarma izvodi zahvaljujući jedinstvenom sistemu za detekciju prašine
• RS-485 protokol za rad u LAN i daljinski prenos podataka