FIRElink-400CM

Aspiracioni detektor sa četiri utične cevi

FIRElink-400CM

Isporuka na čekanju

Aspiracioni detektor sa četiri utične cevi

FIRElink-400CM - Aspiracioni detektor sa četiri utične cevi

 

Javljac sa četiri vazdušna otvora za cevi. Opremljen sa ugrađenim sistemom za rano otkrivanje odnosno detekciju dima .
Otporan je na prašinu i prljavštinu.
Dodato u “management sistemu, koji omogućava korisniku da kontroliše, programiran i testiran FIRElink drugih uređaja u istom “LAN”-u.
• Visoka osetljivost da se postigne pouzdan rad i rano otkrivanje dima, garantovano laserskoj tehnologiji.
• Četiri utične cevi dužine od 400 metara
• Zaštitu od lažnih alarma izvodi zahvaljujući jedinstvenom sistemu za detekciju prašine
• RS-485 protokol za rad u LAN i daljinski prenos podataka
• Menadžment sistem omogućava kontrolu drugih uređaja u lokalnoj mreži FIRElink