SOLO 330

Tester za dimno-optičke senzore

SOLO 330

Isporuka na čekanju

Tester za dimno-optičke senzore

Tester za dim omogućava funkcionalno testiranje simuliranjem dima ili CO kroz otvore detektora i u komore.
• Robustan, lak dizajn
• Mehanizam za puštanje gasa na oprugu
• Osetljiv na dodir , idealan za spuštene plafone
• Providna posuda omogućava vidljivost LED senzora
• Test gas boce (non CFC) dostupne sa simulacijom dima (za dimne senzore), CO (za CO senzore) ili vaduha (za uklanjanje prašine).