SL-APDL

Daljinski alarmni indikator

SL-APDL

Isporuka na čekanju

Daljinski alarmni indikator

APDL je dodatni uređaj koji se koristi samo za osetljivost na toplotu kabla Signaline FT. Uređaj je opremljen da poveže između odobrenih sistema servisa kontrole ili adresabilni sistem i osetljivost na toplotu kabla Signaline FT. Rad na Control Panel i osetljivost na toplotu kabla ne utiče na problem ili gubitak moći ADPL. Korpus uređaja je faktor zaštite od prašine i vlage IP65 .
Karakteristike:
• Alternativna vizuelizacija tečke alarma
• Izbor kablova
• Kalibracija vodećih kablova
• Detekcija tačke alarma od 100 m do 3000 m
• Sačuvanost podešavanja instalacije u slučaju nestanka struje
• IP65 zaštita polja, uređaj omogućava upotrebu u zatvorenom ili na otvorenom.
• Jednostavna za instalaciju i rad uređaja
LCD displej sa 16 × 2 karaktera