Новини

Курсове по Наредба 8121з-1100 и Регламент ЕО 304/2008 през май и юни 2023

picture
Сподели Туит

Уважаеми колеги и партньори,
„Сектрон” ООД съвместно с Център за професионално обучение към СОТ 161 обявява курсове за първоначално обучение / ресертифициране по чл. 6, т.1/ т.2 от Наредба № 8121з-1100 от 9 септември 2015 г. -"Поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове." и чл.2, ал.2 от Регламент ЕО 304/2008 – дейности свързани с монтаж, поддръжка или сервизно обслужване на системи съдържащи флуорирани парникови газове. 
Курсовете ще се провеждат при строги мерки срещу разпространението на COVID-19 в малки групи при спазване на изискванията за необходимата дистанция в учебните зали. Всички курсистите са задължени да спазват всички препоръки за безопасност, с които ще бъдат запознати в началото на курса.
Предвид динамичната обстановка в страната си запазваме правото да променим датите, мястото или изискванията към курсистите в кратки срокове.
Към момента занятията са планирани да бъдат проведени в централният офис на „Сектрон“ ООД, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ №52, сграда Сектрон.
Датите и мястото на курсовете ще бъдат препотвърдени 1 седмица преди започването им. 

Курс за първоначално обучение по Наредба № 8121з-1100 от 9 септември 2015 г.

Опреснителен курс по Наредба № 8121з-1100 от 9 септември 2015 г. 

Курс за поддръжка и обслужване на системи съдържащи флуорирани парникови газове

Този курс е необходим за всеки инсталатор или фирма, която желае да кандидатства за лиценз за упражняване на дейности по "Поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове."

Курсът е създаден за всички притежатели на удостоверения за завършен курс по Наредбата за поддържане на пожароизвестителни системи, чиято валидност от 5 години изтича. След изтичането им е необходимо да изкарат опреснителен курс, за да получат ново удостоверение, което също ще бъде с валидност 5 години

Този курс е необходим за  сертификация по смисъла на чл.2, ал.2 от Регламент ЕО 304/2008 – дейности свързани с монтаж, поддръжка или сервизно обслужване на системи съдържащи флуорирани парникови газове.
Пълна информация за процедурата по издаване на разрешително може да откриете в т.5 Документи за правоспособност (сертификати) за работа със системи, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове на уеб сайта на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

26 май 2023 г.

29 май 2023 г.

18 май 2023 г.

10 дни

4 дни

2 дни

Копие от диплома за завършено образованиe (минимум средно)
 1бр снимка паспортен формат
Медицинска бележка от личен лекар, че курсистът е "клинично здрав"
 Попълване на регистрационна форма и превод на сумата за курса.

 Копие от диплома за завършено образованиe (минимум средно)
 1бр снимка паспортен формат
Медицинска бележка от личен лекар, че курсистът е "клинично здрав"
 Копие от удостверение за завършен първоначален курс по чл.6 т.1 на Наредба 8121-1100
 Попълване на регистрационна форма и превод на сумата за курса.

 Попълване на регистрационна форма и превод на сумата за курса.

Желаещите да участват в курса е необходимо да попълнят регистрационната форма от линка за съответната дата и да заплатят таксата му по изпратената в последствие проформа фактура

Желаещите да участват в курса е необходимо да попълнят регистрационната форма от линка за съответната дата и да заплатят таксата му по изпратената в последствие проформа фактура

Желаещите да участват в курса е необходимо да попълнят регистрационната форма от линка за съответната дата и да заплатят таксата му по изпратената в последствие проформа фактура

Запиши се тук за курса на    23 май 2023 г.

Запиши се тук за курса на     27 май 2023 г.

Запиши се тук за курса на      18 май 2023 г.

Цената за обучение на 1 курсист е 990 лв. без ДДС.
При 2-ма или повече кандидати цената е 950 лв. без ДДС.

Цена за обучение на 1 курсист е 520 лв. без ДДС.

Цената за обучение на 1 курсист е 350 лв.

В цената за обучението не е включена такса за провеждане на изпита, определена от АМВР, в размер на 30 лв. без ДДС.
Таксата за изпита е изискуема заедно с таксата за обучението.

В цената за обучението не е включена такса за провеждане на изпита, определена от АМВР, в размер на 30 лв. без ДДС.
Таксата за изпита е изискуема заедно с таксата за обучението.

В цената за обучението не е включена такса за провеждане на изпита, определена от АМВР, в размер на 20 лв.
Таксата за изпита се заплаща по сметка на  АМВР след приключване на обучението.

След записване в регистрационната форма в рамките на 3 работни дни ще получите проформа фактура, по която да извършите плащане за да гарантирате мястото си на курса. Сумата се превежда по банковата сметка на Сектрон ООД, като в описание запишете номера на проформа фактурата ви и/или вида на курса,който плащате- "Начален", "Опреснителен" или "Парникови газове". Сектрон ООД BIC : RZBBBGSF Банка: Райфайзен Банк АД ЕИК: 831144177 IBAN: BG59RZBB91551060293012

Занятията се провеждат всеки ден включително събота и неделя м/у 9:00 и 18:00ч. в централният офис на „Сектрон“ ООД, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ №52, сграда Сектрон от преподаватели от Академията на МВР.

Фирма „Сектрон” си запазва правото да промени датата на стартиране на курса до набиране на минимален брой курсисти или при промяна в условията за провеждане на обучения съгласно противоепидемиологичните изисквания на РЗИ и МЗ.