Оповестяване и озвучаване

Представляват самостоятелно функциониращи системи, имащи за цел да излъчат гласови съобщения при пожар. Тези системи получават сигнал за аларма от ПИС, след което най-често автоматично подават предупредителни тонални сигнали, последвани от предварително запаметени едно или няколко гласови съобщения. Подходящи са за големи обекти с обществено предназначение като големи магазини, хотели, болници, бизнес центрове и др.

Системите за гласово оповестяване дават възможност да се инструктират намиращите се в защитавания обект хора за действията, които незабавно трябва да предприемат. Това е особено важно, когато евакуацията трябва да се осъществи на няколко етапа и съществено спомага за по-бързата и успешна евакуация при пожар или авария.

Тези системи се състоят от контролен панел поддържащ 100V линии към които се включват високоговорители. Към контролния панел е възможно да бъде свързан ръчен микрофон, чрез който се предават директни гласови съобщения. В зависимост от големината на обекта могат да бъдат предложени различни решения чрез аналогови, цифрови и IP системи.

За малки до средни обекти вече се предлагат и ценово ориентирани решения със система от типа „All in one” (Всичко в едно), която в една кутия предлага всички необходими по стандарт компоненти за изграждане на сертифицирано решение на достъпна цена. При проектиране на системите се следва стриктно стандарт БДС EN54-32, a всички компоненти на системата трябва да притежават сертификат по БДС EN 54-4, EN54-16, EN54-24.

При нормални условия оповестителните системи за пожар могат да бъдат използвани и с общо предназначение – реклами, озвучаване, различни моментни съобщения и анонси.