Видеонаблюдение

Видеонаблюдението става все по-популярно и достъпно за всеки. Приложението на видеонаблюдението е изключително широко – може да се използва както в обекти с глобално значение за сигурността, така и за охрана на складове, цехове, частни домове, офиси и т.н. Основно предназначение на системите за видеонаблюдение е да предотвратят нежелани действия от страна на външни лица или персонал.

Съвременното технологично решение за видеонаблюдение осигурява не просто камери, а свързаност между тях и аналитичен софтуер, чрез който автоматично може да се проследява периметъра на охраняваният обект, да се наблюдават общите площи на сградите, да се следи трафикът по пътищата, да се разпознават регистрационни номера на автомобили, да се засичат опасни обекти, да се сигнализира за забравен багаж, да се разпознават лица и други.