Структурни Кабелни Системи

Съвременното строителство на обществени, жилищни и бизнес сгради е подкрепено от модерни и иновативни информационни решения, като структурните кабелни системи от съвременно поколение, които предоставят надеждна инфраструктура за отлична работа на всички свързани системи.

Структурната кабелна система се отличава най-вече със своята универсалност и възможността за комбиниране на различни технологични решения в единна среда за пренос на данни, телефонни, видео и аудио сигнали от противопожарни и охранителни системи, контрол на достъп и други.

В своята същност и в зависимост от приложението СКС може да бъде базирана на медна, оптична или хибридна инфраструктура, като във всеки от случаите подлежи на сертифициране с 25 години системна гаранция към крайния ползвател.

Преносът на цифрова информация е допълнително защитен от използването на телекомуникационни шкафове, опционално оборудвани със специален софтуер за мониторинг, както и непрекъсваеми токозахранващи устройства базирани на online и line-interactive технология, осигуряващи надеждна защита на вашите системи.