филтри

Изчисти филтрите
Назад

Покажи:

IPR512
Paradox IPR512
GPRS / IP мониторинг приемник
Следене на до 1024 Paradox GPRS/IP модули : Високоскоростен надзор на до 512 контролни панела Paradox чрез PCS200/300 GPRS или IP100 Интернет модул. Всеки комуникационен модул може да докладва всяка група с уникален за нея номер. Следене на цялата комуникационна линия : Цялата комуникационна линия се следи и състоянието и може да бъде следено чрез криптираната комуникационна връзка на Paradox. Следене за наличието на комуникационните модули : За всеки приемник може да бъдат конфигурирани до 32 профила за сигурност с програмируеми времена за инициализация на комуникацията с комуникационните модули и надзорно време на приемника. Ако приемника не получи отговор в зададеното време за инициализация на комун
CVT485
Paradox CVT485
Plug-In RS485 конвертор
Plug-In RS485 конвертор Конвертира серийният изход към RS485, позволявайки изнасянето на комуникационен модул PCS250 до 300 метра от контролния панел за алармена система Paradox за по-добър обхват Свързва се директно към контролния панел за алармена система Paradox Съвместим само, когато се рапортува чрез GSM към Мониторинг център
IPRS-7
Paradox IPRS-7
Софтуерен IP/GPRS приемник
Десктоп приложение, което емулира IPR512 GPRS / IP мониторинг приемник, с неограничен брой акаунти, Преобразува входящия IP сигнал от комуникационни устройства Paradox към ADEMCO 685, SURGARD. MLR2-DG, или Radionics 6500, Регистрира, визуализира и управлява IP и GPRS устройства Paradox, без да се налагат промени по контролните панели
IP150+
Paradox IP150+
Интернет комуникационен модул за алармени системи Paradox
Докладва алармени събития чрез IP на GPRS/IP мониторинг приемника IPR512/ IPRS7, Контрол и мониторинг в реално време състоянието на контролния панел чрез IP мрежа (LAN, WAN, Internet), Управление и наблюдаване на онлайн статуса на всички зони и групи (отворена/затворена, включване/изключване, проблеми и аларми) чрез приложение Insite GOLD и Swan сървър, Позволява отдалечено програмиране и настройка на охранителната система Paradox чрез системните софтуери Babyware и NEware, Получавате push известявания за системни събития и аларми чрез мобилната апликация Insite Gold и облачната услуга Swan server
PCS265LTE
Paradox PCS265LTE
LTE/4G/3G/2G GPRS/GSM комуникационен модул
LTE/4G/3G/2G GPRS/GSM комуникационен модул, Paradox PCS265 e 4G комуникационни решения за контролни панели Paradox. Може да бъдат използван като бекъп на традиционната телефонна линия или като първи комуникационен канал за охранителната система, когато липсва друг тип свързаност 4G (3.75G)/3G/2G рапортуване към IPR512 GPRS/ IP мониторинг приемник или IPRS-7 IP/ GPRS софтуерен IP/ GPRS приемник
PCS250-G01
Paradox PCS250-G01
Бюджетен GPRS/ SMS комуникационен модул
Докладва събитията към IPR512 GPRS/IP мониторинг приемник или IPRS-7 IP/GPRS Софтуерен IP/GPRS приемник Докладва чрез текстови съобщения (до 16 мобилни номера) Следене на комуникацията с контролния панел Потребителя може да включва и изключва охраната чрез кратко текстово съобщение (SMS) изпратено до PCS250 G Дистанционна връзка през GPRS със софтуери WinLoad, BabyWare и NEware Възможност за изнасяне на антената до 18 метра от модула, чрез антенните удължители, за подобряване на силата на сигнала EN 50136 ATS 5 Class II
PCS250-P2C
Paradox PCS250-P2C
GPRS/GSM Комуникационен модул за алармени системи Paradox
Компактен GSM комуникационен модул позволяващ ви да следите състоянието и да управлявате алармени системи Paradox отдалечено. Докладва чрез текстови съобщения(до 16 мобилни номера), възможност за изнесен монтаж на антената. Обновете алармената си система с нови функции като добавите GSM модул PCS250
Paradox COMCABLE
Кабел за връзка на IP150 с PCS250 /PCS250G.
Кабел за връзка на IP150 с PCS250 /PCS250G.
VDMP3
Paradox VDMP3
Plug-In модул за гласово набиране за алармени системи Paradox
Набира до 5 телефонни номера на разделение за известяване на нападение, паник или аларма за пожар използвайки предварително записани гласови съобщения Включване/изключване на алармена система отдалечено по телефона Контрол на PGM и програмни бутони на алармената система за превключване отдалечено по телефона Меню с гласови инструкции Възможност за обновяване на фърмуера на място чрез 307USB и WinLoad Съвместим с алармени системи Paradox от сериите EVO, MG5000, MG5050 и Spectra серия SP или GSM комуникационни модули от серията PCS Свързва се директно върху контролния панел или GSM комуникационния модул за алармени системи Paradox
VDMP3 ENG
Paradox VDMP3 ENG
Plug-In модул за гласово набиране за алармени системи Paradox
ANTKIT
Paradox ANTKIT
Удължител за антена за GPRS 14 и PCS250-P2P, PCS250-G03
Удължителна антена за GPRS 14 и PCS250-P2P, PCS250-G03, 2m.
EXT2
Paradox EXT2
удължител на ANTKIT антена 2m

удължител на ANTKIT антена 2m

Антенните удължители спомагат да се избегне затихването на GSM/GPRS сигнала в охранявяният обект поради особености в конструкцията на сградата или слабо покритие в тази зона на мобилният оператор. Чрез преместването на антената на GSM/GPRS модула се осигурява по-добро ниво на сигнала и се осигуряват по-добри условия за охрана на обекта.