филтри

Изчисти филтрите
Назад

Покажи:

IPR512
Paradox IPR512
GPRS / IP мониторинг приемник
Следене на до 1024 Paradox GPRS/IP модули : Високоскоростен надзор на до 512 контролни панела Paradox чрез PCS200/300 GPRS или IP100 Интернет модул. Всеки комуникационен модул може да докладва всяка група с уникален за нея номер.Следене на цялата комуникационна линия : Цялата комуникационна линия се следи и състоянието и може да бъде следено чрез криптираната комуникационна връзка на Paradox.Следене за наличието на комуникационните модули : За всеки приемник може да бъдат конфигурирани до 32 профила за сигурност с програмируеми времена за инициализация на комуникацията с комуникационните модули и надзорно време на приемника. Ако приемника не получи отговор в зададеното време за инициализация на комун
CVT485
Paradox CVT485
Plug-In RS485 конвертор
Plug-In RS485 конвертор Конвертира серийният изход към RS485, позволявайки изнасянето на комуникационен модул PCS250 до 300 метра от контролния панел за алармена система Paradox за по-добър обхват Свързва се директно към контролния панел за алармена система Paradox Съвместим само, когато се рапортува чрез GSM към Мониторинг център
IPRS-7
Paradox IPRS-7
Софтуерен IP/GPRS приемник
Десктоп приложение, което емулира IPR512 GPRS / IP мониторинг приемник, с неограничен брой акаунти, Преобразува входящия IP сигнал от комуникационни устройства Paradox към ADEMCO 685, SURGARD. MLR2-DG, или Radionics 6500, Регистрира, визуализира и управлява IP и GPRS устройства Paradox, без да се налагат промени по контролните панели
IP150+
Paradox IP150+
Интернет комуникационен модул за алармени системи Paradox

Докладва алармени събития чрез IP на GPRS/IP мониторинг приемник Paradox, Контрол и мониторинг в реално време състоянието на контролния панел чрез IP мрежа (LAN, WAN, Internet), Управление и наблюдаване на онлайн статуса на всички зони и групи (отворена/затворена, включване/изключване, проблеми и аларми) чрез приложение

PCS265LTE
Paradox PCS265LTE
LTE/4G/3G/2G GPRS/GSM комуникационен модул
LTE/4G/3G/2G GPRS/GSM комуникационен модул, Paradox PCS265 e 4G комуникационни решения за контролни панели Paradox. Може да бъдат използван като бекъп на традиционната телефонна линия или като първи комуникационен канал за охранителната система, когато липсва друг тип свързаност4G (3.75G)/3G/2G рапортуване към IPR512 GPRS/ IP мониторинг приемник или IPRS-7 IP/ GPRS софтуерен IP/ GPRS приемник
PCS250-G01
Paradox PCS250-G01
Бюджетен GPRS/ SMS комуникационен модул
Докладва събитията към IPR512 GPRS/IP мониторинг приемник или IPRS-7 IP/GPRS Софтуерен IP/GPRS приемник Докладва чрез текстови съобщения (до 16 мобилни номера) Следене на комуникацията с контролния панел Потребителя може да включва и изключва охраната чрез кратко текстово съобщение (SMS) изпратено до PCS250 G Дистанционна връзка през GPRS със софтуери WinLoad, BabyWare и NEware Възможност за изнасяне на антената до 18 метра от модула, чрез антенните удължители, за подобряване на силата на сигнала EN 50136 ATS 5 Class II
PCS250-P2C
Paradox PCS250-P2C
GPRS/GSM Комуникационен модул за алармени системи Paradox

Компактен GSM комуникационен модул позволяващ ви да следите състоянието и да управлявате алармени системи Paradox отдалечено. Докладва чрез текстови съобщения(до 16 мобилни номера), възможност за изнесен монтаж на антената. Обновете алармената си система с нови функции като добавите GSM модул PCS250

COMCABLE
Paradox COMCABLE
Кабел за връзка на IP150 с PCS250 /PCS250G.

Кабел за връзка на IP150+ с GPRS комуникатори Paradox

VDMP3 BUL
Paradox VDMP3 BUL
Plug-In модул за гласово набиране за алармени системи Paradox

Набира до 5 телефонни номера на разделение за известяване на нападение, паникили аларма за пожар използвайки предварително записани гласови съобщенияВключване/изключване на алармена система отдалечено по телефонаКонтрол на PGM и програмни бутони на алармената система за превключване отдалечено по телефонаМеню с гласови инструкцииВъзможност за обновяване на фърмуера на място чрез 307USB и WinLoadСъвместим с алармени системи Paradox от сериите EVO, MG5000, MG5050 и Spectra серия SP или GSM комуникационни модули от серията PCSСвързва се директно върху контролния панел или GSM комуникационния модул за алармени системи Paradox

VDMP3 ENG
Paradox VDMP3 ENG
Plug-In модул за гласово набиране за алармени системи Paradox
ANTKIT
Paradox ANTKIT
Удължител за антена за GPRS 14 и PCS250-P2P, PCS250-G03
Удължителна антена за GPRS 14 и PCS250-P2P, PCS250-G03, 2m.
EXT2
Paradox EXT2
удължител на ANTKIT антена 2m

удължител на ANTKIT антена 2m

Антенните удължители спомагат да се избегне затихването на GSM/GPRS сигнала в охранявяният обект поради особености в конструкцията на сградата или слабо покритие в тази зона на мобилният оператор. Чрез преместването на антената на GSM/GPRS модула се осигурява по-добро ниво на сигнала и се осигуряват по-добри условия за охрана на обекта.