CVT485

Plug-In RS485 конвертор

CVT485

Наличен

Plug-In RS485 конвертор

  • Plug-In RS485 конвертор
  • Конвертира серийният изход към RS485, позволявайки изнасянето на комуникационен модул PCS250 до 300 метра от контролния панел за алармена система Paradox за по-добър обхват
  • Свързва се директно към контролния панел за алармена система Paradox
  • Съвместим само, когато се рапортува чрез GSM към Мониторинг център