филтри

Изчисти филтрите
Назад

Покажи:

ново EC90EN
Salto EC90EN
мрежови енкодер за програмиране на SALTO карти
Служи също за проверка и източване на събития от картите, Мрежовият енкодер EC90EN е необходим при обекти където ще имаме мобилен достъп (BLE и NFC функционалности), както и при интеграцията и работа с външи системи (PMS, BMS и др.), Кодиране на карта за достъп: позволява издаването или кодирането на потребителски ключ-карти, задаването им към потребителски профили за достъп, програмиране на картата с последните забранени карти, за да бъдат обновени бравите, където ще се ползва картата (SVN)
SPACE-OPT-
Salto SPACE-OPT-
0033 SALTO ProAccess SPACE софтуер - Salto Wireless blue Допълнителен модул към Online софтуера позволяващ добавянето на BLE електронни брави в Wireless online системата на SALTO
SALTO ProAccess SPACE софтуер - Salto Wireless blue Допълнителен модул към Online софтуера позволяващ добавянето на BLE електронни брави в Wireless online системата на SALTO
SPABASIC
Salto SPABASIC
SALTO ProAccess SPACE софтуер за управление на хотелски системи
Софтуера ProAccess SPACE предлага допълнителни функционалности като мобилни ключове (BLE), групов чек-ин, пренастаняване и удължаване на престоя на гостите в реално време. Тези функции в допълнение на останалите хотелски предимства правят ProAccess SPACE подходящо решение за лесно управление на офлайн и он-лайн системи за хотели. WEB базиран софтуер с MS SQL база данни, Модулен с възможност за добавяне на различни функционалности на по-късен етап, Определяне на интерфейса за работа според нивото и нуждите на всеки потребител, До 4 000 000 потребителя и до 65 000 врати или контролери, Неграничени нива на достъп и до 1024 зони, Подходящ за малки обекти и хотели
ново SPACE-OPT-0028-1
Salto SPACE-OPT-0028-1
SALTO ProAccess SPACE
SALTO ProAccess SPACE софтуер - JustIN Mobile гостенски ключ. Допълнителен модул към Online софтуера позволяващ гостите-потребители да използват своя BLE смарт телефон за достъп до назначената врата. Подходящ за хотели. Безплатен за първата година и след това се заплаща на година на база броя стаи, които ще имат тази функционалност.
ново SPACE-OPT-0016-1
Salto SPACE-OPT-0016-1
мобилен потребител
SPACE-OPT-0016-1 мобилен потребител
PPD800 (PPD)
Salto PPD800 (PPD)
Портативно програмиращо устройство за хотелски системи SALTO XS4
Инициализиране на бравите: PPD позволява да се задават основните данни на всяка брава по време на настройката на системата, като се програмира информацията, необходима за стартирането. Диагностика на електронните брави: Чрез PPD се вземат данни за диагностика състоянието на електронните брави, като: Версия на фърмуера на ключалката, сериен номер, заключване на свободната памет, състоянието на батерията, време и датата на електронната брава. Аварийно отваряне: Чрез PPD e възможно да се отвори вратата в случай, че ключ-картата е изгубена, когато бравата е в режим на неприкосновеност или ако батериите не осигуряват достатъчно захранване и не е възможно да се отключи чрез електронна карта. Събиране на данни за одит: събира всички събития, които са направени и записани от бравата, за да бъдат на системният компютър за последващ анализ. Актуализиране на бравите: Чрез PPD се актуализират електронните брави с най-новите данни от плана за достъп за оптимално функциониране на системата; време, отменени, черен списък с ключ карти.