IPR512

GPRS / IP мониторинг приемник

IPR512

Ограничена наличност

GPRS / IP мониторинг приемник

 • Следене на до 1024 Paradox GPRS/IP модули : Високоскоростен надзор на до 512 контролни панела Paradox чрез PCS200/300 GPRS или IP100 Интернет модул. Всеки комуникационен модул може да докладва всяка група с уникален за нея номер.
 • Следене на цялата комуникационна линия : Цялата комуникационна линия се следи и състоянието и може да бъде следено чрез криптираната комуникационна връзка на Paradox.
 • Следене за наличието на комуникационните модули : За всеки приемник може да бъдат конфигурирани до 32 профила за сигурност с програмируеми времена за инициализация на комуникацията с комуникационните модули и надзорно време на приемника. Ако приемника не получи отговор в зададеното време за инициализация на комуникацията от модула, то той изчаква да изтече и надзорното време преди да уведоми за загубата на модула автоматизирания софтуер на мониторинг станцията.
 • Директна комуникация : Всички доклади се изпращат директно до приемника от комуникационните модули PCS200/ IP100 без да се преминава през междинни сървъри или мрежови оперативни центрове.
 • Независимост от Интернет доставчика : 2 независими мрежови порта (WAN1 и WAN2) приемат събитията чрез 2 различни доставчика на интернет услугата
 • 2 Серийни порта : COM1 се свързва директно към Автоматичния софтуер чрез емулацията на Radionics 6500 протокол. COM2 се свързва към принтер или компютър с RS232 сериен комуникационен софтуер за преглед и печат на събитията в текстови формат.
 • *Интегрирана уеб страница за менажиране на системата * : позволява преглед, редакция и изтриване на PCS100/IP100 модули, редакция на профили за сигурност, настройка на приемника и др.
 • *Създаване на резервно копие на данните на външна карта памет *: Приемника има слот за карта памет за резервиране на данните и възстановяването им от нея. Това позволява бърза и лесна замяна на приемника при срив в приемника. Работи с SD, SD/HC или MMC формати карити памет.
 • Обновяем фърмуер
 • Поддръжка на CID и SIA формати за доклади
 • 256-битово AES криптиране
 • 2-line, 40-символен LCD с 6-бутонен интерфейс за преглед на събитията , бекъп на данни към/от картата памет, настройка на IP адреси и маски за мрежвия порт и настройки по интерфейса на приемника
 • Може да бъде монтиран в 19” РАК (1U) или да бъде инсталиран на бюро
 • Изходно реле (активира се при определени събития )
 • Входно реле (изпраща определени събития, когато бъде активирано)
 • Автоматична синхронизация на датата и часа през Network Time Protocol (NTP)
 • Нисък шум и консумация при работа (по-малко от 10W)