Новини

Курсове за обслужване на пожарогасители по Наредба 8121з-1100 през януари 2024

picture
Сподели Туит

Уважаеми колеги и партньори,
„Сектрон” ООД съвместно с Център за професионално обучение към СОТ 161 обявява курсове за първоначално обучение / ресертифициране за поддръжка на пожарогасители по чл. 6, т.1 и т.2 от Наредба № 8121з-1100 от 9 септември 2015 г. -"Поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове."
Курсовете ще се провеждат в малки групи при спазване на изискванията за необходимата дистанция в учебните зали. Всички курсистите са задължени да спазват всички препоръки за безопасност, с които ще бъдат запознати в началото на курса.
Предвид динамичната обстановка в страната си запазваме правото да променим датите, мястото или изискванията към курсистите в кратки срокове.
Към момента занятията са планирани да бъдат проведени на адрес гр. София, ул. „Подпоручик Йордан Тодоров“ 6.
Датите и мястото на курсовете ще бъдат препотвърдени 1 седмица преди започването им.

Тип на обучението

Първоначален курс за обслужване на пожарогасители

Опреснителен курс за обслужване на пожарогасители

Курс за обучение  с цел придобиване на знания и умения за осъществяване на дейността “Поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за гласово уведомяване, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове” по чл. 6, т. 1 на  Наредба  № 8121 з – 1100 от  9 септември 2015 г.

Курс за обучение  с цел актуализиране на знания и умения за осъществяване на дейността “Поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за гласово уведомяване, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове” по чл. 6, т. 2 на  Наредба  № 8121 з – 1100 от  9 септември 2015 г.

Стартира на:

23 януари 2024 г.

27 януари 2024 г.

Продължителност на обучението

7 дни

3 дни

Необходими документи:

Копие от диплома за завършено образованиe (минимум средно)
 1бр снимка паспортен формат
Медицинска бележка от личен лекар, че курсистът е "клинично здрав"
 Попълване на регистрационна форма и превод на сумата за курса.

Копие от удостверение за завършен първоначален курс по чл.6 т.1 на Наредба 8121-1100
Копие от диплома за завършено образованиe (минимум средно)
1бр снимка паспортен формат
Медицинска бележка от личен лекар, че курсистът е "клинично здрав"
Попълване на регистрационна форма и превод на сумата за курса.

Записване

Желаещите да участват в курса е необходимо да попълнят регистрационната форма от линка за съответната дата и да заплатят таксата му по изпратената в последствие проформа фактура

Желаещите да участват в курса е необходимо да попълнят регистрационната форма от линка за съответната дата и да заплатят таксата му по изпратената в последствие проформа фактура

Запиши се тук за курса на 23 януари 2024 г.

Запиши се тук за курса на 27 януари 2024 г.

Цена на курса

Цена за обучение на 1 курсист е 990 лв. без ДДС.

Цена за обучение на 1 курсист е 520 лв. без ДДС.

Такса за изпит

В цената за обучението не е включена такса за провеждане на изпита, определена от АМВР, в размер на 30 лв. без ДДС.
Таксата за изпита е изискуема заедно с таксата за обучението.

В цената за обучението не е включена такса за провеждане на изпита, определена от АМВР, в размер на 30 лв. без ДДС.
Таксата за изпита е изискуема заедно с таксата за обучението.

 

След записване в регистрационната форма в рамките на 3 работни дни ще получите проформа фактура, по която да извършите плащане за да гарантирате мястото си на курса. Сумата се превежда по банковата сметка на Сектрон ООД, като в описание запишете номера на проформа фактурата ви и/или вида на курса, който плащате- "Първоначелен-пожарогасители" и "Опреснителен-пожарогасители". Сектрон ООД, BIC : RZBBBGSF, Банка: Райфайзен Банк АД, ЕИК: 831144177, IBAN: BG59RZBB91551060293012

Място на провеждане

Занятията се провеждат всеки ден включително събота и неделя м/у 9:00 и 18:00ч. в централният офис на „Сектрон“ ООД, гр. София, ул. „Подпоручик Йордан Тодоров“ 6 от преподаватели от Академията на МВР.

 

Фирма „Сектрон” си запазва правото да промени датата на стартиране на курса до набиране на минимален брой курсисти или при промяна в условията за провеждане на обучения съгласно противоепидемиологичните изисквания на РЗИ и МЗ.