Новини

СЕКТРОН организира курсове по Наредба 8121з-1100 и Регламент ЕО 304/2008 през Октомври

picture
Сподели Туит

Уважаеми колеги и партньори,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че фирма „Сектрон” съвместно с Център за професионално обучение към СОТ 161 възобновява  курсовете за първоначално обучение / ресертифициране по чл. 6, т.1/ т.2 от Наредба № 8121з-1100 от 9 септември 2015 г. -"Поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове." и чл.2, ал.2 от Регламент ЕО 304/2008 – дейности свързани с монтаж, поддръжка или сервизно обслужване на системи съдържащи флуорирани парникови газове.

Курсовете ще се провеждат при строги мерки срещу разпространението на COVID-19 в малки групи при 50% капацитет на учебните зали.

Всички курсистите са задължени да носят предпазни средства – маска през цялото време докато са на закрито и да спазват всички препоръки за безопасност, с които ще бъдат запознати в началото на курса.

  Предвид динамичната обстановка в страната си запазваме правото да променим датите, мястото или изискванията към курсистите в кратки срокове. Датите ще бъдат потвърдени 1 седмица преди започване на курса.

Към момента занятията са планирани да бъдат проведени в Учебния център на СОТ 161 на адрес: гр. София, Гара Искър ул. „5004“ №2

Датите и мястото на курсовете ще бъдат препотвърдени 1 седмица преди започването им

Тип на обучението

Опреснителен курс по Наредба № 8121з-1100 от 9 септември 2015 г. 

Курс за първоначално обучение по Наредба № 8121з-1100 от 9 септември 2015 г.

Курс за поддръжка и обслужване на системи съдържащи флуорирани парникови газове


Курсът е създаден за всички притежатели на удостоверения за завършен курс по Наредбата за поддържане на пожароизвестителни системи, чиято валидност от 5 години изтича. След изтичането им е необходимо да изкарат опреснителен курс, за да получат ново удостоверение, което също ще бъде с валидност 5 години

Този курс е необходим за всеки инсталатор или фирма, която желае да кандидатства за лиценз за упражняване на дейности по "Поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове."

Този курс е необходим за  сертификация по смисъла на чл.2, ал.2 от Регламент ЕО 304/2008 – дейности свързани с монтаж, поддръжка или сервизно обслужване на системи съдържащи флуорирани парникови газове.

Пълна информация за процедурата по издаване на разрешително може да откриете в т.5 Документи за правоспособност (сертификати) за работа със системи, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове на уеб сайта на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Стартира на:

11 Октомври 2021

15 Октомври 2021

26 Октомври 2021

Продължителност на обучението

4 дни

10 дни

2 дни

Необходими документи:

Копие от диплома за завършено образовани (минимум средно)

 

1бр снимка паспортен формат

 

Медицинско или мед.бележка от личен лекар, че курсистът е клинично здрав и може да вземе участие в курса за обучение

 

Копие от удостверение за завършен първоначален курс по чл.6 т.1 на Наредба 8121-1100

Копие от диплома за завършено образовани (минимум средно)

1бр снимка паспортен формат

Медицинско или мед. бележка от личен лекар, че курсистът е клинично здрав и може да вземе участие в курса за обучение


Записване

Желаещите да участват в курса е необходимо да попълнят регистрационната форма от линка за съответната дата и да заплатят таксата му по изпратената в последствие проформа фактура


11 Октомври 2021

15 Октомври 2021

26 Октомври 2021

Цена

Цена за обучение на 1 курсист е - 420 лв. без ДДС.

Цена при записване на 2-ма или повече курсисти от една фирма се прилага цена от 380лв без ДДС на курсист.

Цената за обучение на 1 курсист е  790 лв. без ДДС

Цената за обучение на 1 курсист е  290 лв.

Такса за изпит

В цената за обучението не е включена такса за провеждане на изпита, определена от АМВР, в размер на 30 лв. без ДДС.

Таксата за изпита е изискуема заедно с таксата за обучението.

В цената за обучението не е включена такса за провеждане на изпита, определена от АМВР, в размер на 30 лв. без ДДС.

Таксата за изпита е изискуема заедно с таксата за обучението.

В цената за обучението не е включена такса за провеждане на изпита, определена от АМВР, в размер на 20 лв.

Таксата за изпита се заплаща по сметка на  АМВР след приключване на обучението.

След записване в регистрационната форма в рамките на 3 работни дни ще получите проформа фактура, по която ще може да извършите пълно или частично плащане за да гарантирате мястото си на курса. Сумата се превежда по банковата сметка на Сектрон ООД, като в описание запишете номера на проформа фактурата ви и/или вида на курса,който плащате- "Начален", "Опреснителен" или "Парникови газове".

Сектрон ООД

BIC : RZBBBGSF

Банка: Райфайзен Банк АД

ЕИК: 831144177

IBAN: BG59RZBB91551060293012

Място на провеждане

Занятията се провеждат всеки ден включително събота и неделя м/у 9:00 и 18:00ч. в сградата на Център за професионално обучение към СОТ 161 на следния адрес: гр. София, ул. „5004“ №2 от преподаватели от Академията на МВР. 


Фирма „Сектрон” си запазва правото да промени датата на стартиране на курса до набиране на минимален брой курсисти или при промяна в условията за провеждане на обучения съгласно противоепидемиологичните изисквания на Националният Оперативен Щаб, РЗИ и МЗ.