Relay Expander

Реле със запоени и изолирани кабели 1 PGM - 2 релейни изхода

Relay Expander

Наличен

Реле със запоени и изолирани кабели 1 PGM - 2 релейни изхода

Реле със запоени и изолирани кабели 1 PGM - 2 релейни изхода