80HP7A10111+80HP9A10111

Допълнителен защитен корпус и модул за сирена HPA700

80HP7A10111+80HP9A10111

Очаква доставка

Допълнителен защитен корпус и модул за сирена HPA700

Защитен корпус за сирена HPA700  - 80HP7A10111

Защитен модул срещу пяна, пробиване и сигнализация при прегряване - 1бр.80HP9A10111

  • Позволява детекция на опити за тампериране с пяна, разпробиване и температурни атаки
  • Работно напрежение: 9 ÷ 15 Vdc
  • Релеен изход: 50 mA при 50 Vdc; R type = 20 Ω
  • Absorption: 5 mA