Piccolo

Сирена с флаш лампа

Piccolo

Наличен

Сирена с флаш лампа

Новата CQR сирена е оборудвана с пиезо елемент и два ярки LED елемента за аудио –визуална индикация. Има възможност за избор на типа звук – променлив или постоянен. Сирената е защитена с двойна тампер защита против отваряне или премахване от стената.

  • Захранване: 12 VDC
  • Напрежение: 9-15 VDC
  • Тип на звуковият елемент: Пиезо
  • Сила на звука: 115dB(A) 1 M
  • Консумация на сирената: 84mA 12v DC
  • Консумация на флаш лампата: 17mA 12v DC
  • Консумация на сирената и лампата: 100mA 12v DC
  • Материал: Поликарбонат
  • Размери: 125mm x 85mm x 37.5mm