SIR/PLL

Външна сирена с лампа

SIR/PLL

Наличен

Външна сирена с лампа

SIR/PLL e сирена за външен монтаж с автономно захранване и самоохрана, 125 db/1m, поликарбонатен външен кожух и допълнителна вътрешна метална кутия. LED индикация за състоянието.
• Контрол на волтажа и активиране на сирената при падане под 9,5 V DC
• Вградена флаш лампа 15W
• Вградена защита на сирената от късо съединение в лампата
• Тампер ключове за защита от нежелано отваряне на капака и от сваляне на сирената от стената
• Свободни тампер ключ контакти за свързване на сирената към зона на контролния панел на алармената система
• Независим таймер в случай на пълно изключване
• Поликарбонатен външен кожух с UV защита
• Флаш лампа в червено или оранжево при задействие на алармената система