307USB

Интерфейс за директно връзка между компютър и алармени системи Paradox

307USB

Наличен

Интерфейс за директно връзка между компютър и алармени системи Paradox

  • Обединява USB и сериен порт (DB-9)
  • Позволява на контролния панел на алармената система да се свързва с компютър на разстояние до 60 метра
  • Свързва серийния порт на контролния панел към сериен (DB9) или USB порт на PC
  • Скорост на обмен 57.6k (конзола Magellan), 38.4k (EVO), 19.2k (DGP-848) или 9,6к (MG5000 и Spectra серия SP)
  • Позволява лесен начин за програмиране и настройка на алармени системи Paradox чрез софтуер