BabyWare

Софтуер за програмиране и управление на контролни панели SP4000, SP65 и Imperial

BabyWare

Очаква доставка

Софтуер за програмиране и управление на контролни панели SP4000, SP65 и Imperial

  • Съвместим с  контролни панели за алармени системи PARADOX: EVOHD, EVO192, SP4000, SP65, SP5500, SP6000, SP7000, MG6250, MG5000 и MG5050
  • Качване/ изтегляне чрез GPRS (38K/bps) или IP (128K/bps)
  • Свързване на до 8 компютърни потребителя (само при системи Imperial)
  • Един и същи софтуер за потребители и инсталатори (задават се права)
  • Множество акаунти и потребители
  • Управлява обновяването на фърмуера на контролния панел и системните модули
  • Оформление и експлоатация на менютата насочени към лесна употреба от крайният потребител
  • Инструменти за мониторинг и управление на обекта
  • Бързо сортиране, търсене и принтиране на данни от системата
  • Възможност за архивиране и възстановяване на изтрити данни