NEware Access

NEW-ACC Софтуер за управление NEware за краен потребител

NEware Access

Очаква доставка

NEW-ACC Софтуер за управление NEware за краен потребител

 • Поддържа TCP/IP връзка чрез IP100 или IP150
 • Програмира кодовете за достъп и настройките на всички потребители в EVO
 • Наблюдение на живо на системата (представя състоянието на системата и зоните и възникналите проблеми) без прекъсване на комуникацията
 • Изготвя и сваля/качва до 32 плана на етажите за GRAFICA
 • Сваля изображения и мелодии в GRAFICA за специални събития 
 • Поема/изключва системата, извършва байпас на зони и контрол на PGM-те
 • Търси, сортира и филтрира записаните в системата събития
 • Генерира и отпечатва индивидуализирани доклади
 • Качване/сваляне на данни на място (локално) при скорост 38.4k чрез 307USB
 • Интерфейс за директно свързване (60 м) или CONV4USB конвертор (300 м)
 • Поддържа едновременно няколко езика (английски, испански, чешки, френски, унгарски, италиански, полски, португалски, руски, словашки и шведски)