K10H

10-Зонова жична вертикална LED клавиатура за алармени системи Paradox Magellan MG5000/ MG5050

K10H

Наличен

10-Зонова жична вертикална LED клавиатура за алармени системи Paradox Magellan MG5000/ MG5050

  • Жична LED клавиатура за алармени системи Magellan MG5000, MG5050
  • 10 зонова LED индикация на зоните на алармената система
  • Показва StayD статуса
  • Показва състоянията Включено, Нощен режим, Стей и Изключено за всяка група на алармената система
  • Патентовано светване на клавишите (бутон светва, за да индикира отворена зона
  • Настройка на осветеността
  • 7 бутона за действия с едно докосване на функции на алармената система
  • 3 паник-аларми с възможност за активиране от клавиатурата
  • Свързване към 4-жичната разширителна шина на алармени системи Paradox
  • Съвместима с контролни панели MG5000/MG5050, Spectra SP -SP4000, SP5500, SP6000, SP65, SP7000