GJD392

Безжичен приемник за 4 бр безжични детектора GJD430

GJD392

Очаква доставка

Безжичен приемник за 4 бр безжични детектора GJD430

  • Обхват: приема сигнали от GJD430 до 500 метра при пряка видимост
  • Захранване: 12 – 24V AC / DC
  • LED индикатори за детекция, тампер защита, загуба на RF сигнал и инидикация за слаба батерия
  • 2 броя сухи контакти
  • 2 броя релейни изходи с общ тампер
  • 1 изход за загуба на RF сигнал
  • 1 изход за слаба батерия
  • Работна температура: -20 °C до + 55 °C
  • Степен на защита от прах и влага: IP 55
  • Размери: 210 x 180 x 75 mm (без антената)