ALFA

Микровълнов детектор

ALFA

Очаква доставка

Микровълнов детектор

... Алфа е малък, antimasking, микровълнов детектор с включена стойка. Алфа е част от програмата на Cias за „възвръщане на микровълните” при вътрешна защита, което означава възвръщане към надежността и високата сигурност, не само в банки или обекти с висок рисков фактор, но също така и в цивилния сектор.
• Алфа е доплеров микровълнов вътрешен детектор.
• Алфа не застрашава здравето
• Алфа е малък и компактен
• Алфа не се влияе от източници на топлина и/или светлина като: нагряващи елементи, климатици, слънчева светлина, халогенни лампи
• Алфа има разширена обемна защита

• Обхват: 15 метра с възможност за нагласяне
• Интегриране: Продължително нагласяне
• Размер на защитената зона: 80° хоризонтала / 40° вертикала
• Захранване: 13,8Vdc
• Консумация: 30 mA
• Тампер изходи: С защита против отваряне (По избор – защита от премахване при свръзката)
• Antimasking: Електронно
• Филтри: 100Hz за флуоресцентна светлина
• Свързване: Монтаж на стена или таван
• Режим на изчакване: Полярност – отрицателна или положителна, с възможност за нагласяне
• Размери: 62 × 80 × 36 мм
• Сертифициране: IMQ – нива I и III