TRAPPER

Интелигентен сеизмичен детектор

TRAPPER

Очаква доставка

Интелигентен сеизмичен детектор

• Интелигентна система с броене и анализ на сигналите
• Анализ на силата на вибрацията
• Тих режим
• Ръчна или автоматична настройка на чувствителността
• Трицветен LED за индикация на състоянията