996018

Integriti Интелигентен LAN Модул(ILAM) за контрол на достъп

996018

Очаква доставка

Integriti Интелигентен LAN Модул(ILAM) за контрол на достъп

996018 Integriti Интелигентен LAN Модул(ILAM) за достъп може да бъде използван за контрол и мониторинг на до 8 врати или асансьори свързани към Integriti RS-485 LAN. Базовият модул поддържа две врати/два четеца и е разширяем до 8 врати/ 8 четеца чрез добавяне на разширителни платки за 2 врати свързани през UniBus интерфейса за разширяване.

ILAM предлага пълен пакет от програмируеми опции за осигуряване на разширени функции за контрол на достъп, охрана на зони и алармен мониторинг. В офлайн режим модулът продължава да записва събитията и осигурява контрол на достъпа до помещенията на оторизираните потребители благодарение на вградената база данни, дори и след отпадане на връзката с главният контролер. При възстановяване на свързаността всички буферирани събития или промени по програмирането автоматично се синхронизират с главният контролер.

 • Контрол на достъп на до 8 врати/ 8 четеца/ 8 асансьора (поддръжка на 2 врати/четци на платката)
 • RS-485 LAN свързаност
 • Опции от четеца да се контролират: достъпа до врати, асансьори, зони и лог-он на потребители
 • Три опции за кутия за различните конфигурации – 2,4,6 или 8 врати/четци
 • Интерфейс към i/o бутоните на асаньор чрез UniBus Lift interface card (до 96 етажа)
 • Офлайн база данни за 100000 събития
 • Офлайн контрол на достъп – база данни за 100000 потребителя
 • Подържа Wiegand четци за карти до 88bits
 • UniBus интерфейс за разширяване
 • Отделен вход за захранване на заключващ механизъм
 • Мониторинг на Integriti захранването
 • Релейни изходи за заключване за високи натоварвания
 • Осигурява наблюдение на езика и магнитен контакт на вратата
 • Входове за „Искане за вход”, „Искане за изход“ и „За поемане под охрана“
 • Изходи за “Валиден”, “Невалиден” достъп и за „Прекалено дълго отворена врата”
 • Отдалечено обновяване на фърмуера през мрежата